вівторок, 29 вересня 2020 р.

Ми зразкові пішоходи - Виставка з актуальних проблем


Додати підпис

 

Важливою складовою безпеки життєдіяльності  людей є поведінка людей під час дорожнього руху, недотримання якої призводить до страшних наслідків. На сьогодні високий рівень дитячого дорожньо-транспортного травматизму та значна кількість смертельних випадків викликають сер-йозне занепокоєння. Ця проблема є доволі актуальною в соціально-психологічному аспекті і потребує пошуку ефек-тивних шляхів розв’язання.Організація Об’єднаних Націй, відповідаючи на виклики часу, проголосила 2011–2020 роки Десятиліттям дій з безпе-ки дорожнього руху. Тож  і ми не залишились осторонь цієї проблеми і підготували книжкову виставку для дітей. 

Малюнки   наших  маленьких читачів

Немає коментарів:

Дописати коментар